۲ خرداد ۱۳۹۰ده گؤنده ریلیب
بؤلوم |        یازار :  چگيني
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم و هوالاعلي                                 Bismillahirrəhmanirrəhim və hüvəl’ə’la

ايبتيدا حمد-ى خودا-يى احد-و فرد-ى قديم-                İbtida həmd-i Xudâ-yi əhəd-u fərd-u qədim
قادير-ى لم يزل-و عاليم-و دانا-و حكيم-                         Qâdir-i ləm yəzəl-u âlim-u dâna-vu həkim
او كي بو كون-و مكاني ياراديب قودرتدن-                         O ki bu kun-u məkanı yaradıb qudrətdən   
او كي بو بحر-و بري خلق’ ائديب شؤوكتدن-                O ki bu bəhr-u bəri xəlq edib şövkətdən         
ايكي عالمده اودور بنده‌لره ياور-و يار-                                 İki âləmdə odur bəndələrə yâvər-u yar  
حيكمتيندن گؤرونور بنده‌لره هر آثار-                               Hikmətindən görünür bəndələrə hər âsar   
خلق-ى عالم هامى مؤحتاجدير او درگاهه                        Xəlq-i âləm hamı möhtâcdır o dərgâhə    
او ووروب نور-و مينا٬ كؤوكب-ى مئهر-و ماهه-                 O vurub nur-u mina, kövkəb-i mehr-u mâhə
حمد-ى حقدن سورا اولدو قلميم نور افشان-                Həmd-i Həqdən sora oldu qələmim nurəfşan
“بثنا گستري ختم-ي روسول٬ فخر-ي جهان-            ”Bə səna gostəri-ye xətm-i rüsül, fəxr-i cahan” “
نبي-يى هاشيمى-و احمد-و محمود صيفات-                   Nəbi-yi Hâşimi-yü Əhməd-ü Məhmud sifât
كيم خودادان اولا داييم “عليه سلام و صلوات-        ”Kim Xudâdan ola dâyim “ələyhi səlam-ü sələvat”
آل-و اصحابينا هم رحمت-ى بئسيار اولا-                             Âl-u əshabına həm rəhmət-i besyâr ola
اولا حق ياوري هر كيم اولارا يار اولا                                         Ola Həq yâvəri hər kim olara yâr ola
حمد-ى نئعمت-ى حقدن سورا٬ با صيدق-ى زبان-      Həmd-i ne’mət-i Həqdən sora “bâ sidq-i zəban”
فرضدير بنده‌لره مدح-ى شهنشاه-ى جهان-                    Fərzdir bəndələrə mədh-i şəhənşâh-i cahan
او شهنشاه-ى فلك مرتبة-يى چرخ-ى سرير-                   O şəhənşâh-i fələk mərtəbə-yi çərx-i sərir  
شاه نادير٬ كي آدي تك يوخ٬ ميثل-و نظير-                       Şâh Nâdir, ki adı tək yox, misl-ü nəzir       
دئمك اولماز بو شهنشاه٬ بلكى اولا پئيغمبر       -Demək olmâz bu şəhənşah, bəlki ola peyğəmbər    
يا موقررب ملكدير اولوب از نوع-ى بشر                       -Yâ muqərrəb mələkidir olub əz növ’-i bəşər  
لئيك چون قودرت-ى حق ظاهير ائديب بيش از پيش-        Leyk çün qudrət-i Həq zâhir edib biş əz piş
نظر-ى حق اونا٬ هر كيمسه دئسه حق٬ ديميش-     Nəzər-i Həq ona, hər kimsə desə Həq, dəymiş
نيسبت ايله شرف-و فخر-ى اوجاق-ى تئيمور                     -Nisbət ilə şərəf-u fəxr-i ocâq-i Teymur   
حسب ايله به جهان٬ شاه-ى شهاندير مشهور-                Həsəb ilə bə cahan şâh-i şəhandır məşhur
موصطفا خولق-و مسيحا دم-و يوسيف طلعت-                  Mustəfa xulq-u Məsiha dəm-u Yusif təl’ət
بوعلي دانيش-و حاتم كف-و لوقمان حيكمت-                  Buəli dâniş-u Hâtəm kəf-u Luqman hikmət 
قابيلييتله اونا وئردي خوداوند-ى كريم-                                Qabiliyyətlə ona verdi Xudâvənd-i Kərim
تاج-و تخت-ى شهي-و عدل-و كرم٬ خلق-ى عظيم-        Tâc-ü təxt-i şəhi-yü ədl-ü kərəm, xəlq-i əzim      
هر شرافت كه دئسه‌م شاه-ى شهاندير كاميل-              Hər şərâfət ki desəm şâh-i şəhandır kâmil
مرحمتدن اونون الطاف-ى خودادير شاميل-                       Mərhəmətdən onun əltaf-i Xudâdır şâmil
ائعتيقادى (بئله دير ؟) او شه-ى پاكيزه نهاد-                            E’tiqadı belədir o şəh-i pâkizə nəhad
باغلاميش صيدق خداونده ائدرلر بئله ياد-                      Bağlamış sidq Xudâvəndə edərlər belə yâd  
اله گيرمز بئله دؤولت “به سپاه و شمشير-                     ”Ələ girməz belə dövlət “bə sipah ü şəmşir”
اولا بيلمز بئله ايقبال “به فضل و تدبير-                                  ”Olabilməz belə iqbal “bə fəzl ü tədbir”
سن ويريبس اونا بو سلطنت-و تخت-و سيپاه-                Sən veribsən ona bu səltənət-u təxt-u sipah
سن ويريبسن اونا تاج-و كمر-و فرر-و كولاه-                    Sən veribsən ona tâc-u kəmər-u fərr-u kulah
دؤولتيم حافيظى سنسن٬ سنه‌دير اومميديم-                  Dövlətim hâfizi sənsən, sənədir ümmidim        
من سنه باغلاميشام صيدق٬ بودور تأييديم-                    Mən sənə bağlamışam sidq, budur tə’yidim
دؤولتيم مونكيرينى سن (ائله دين؟) خوار-و ذليل-               Dövlətim münkirini sən elədin xâr-ص zəlil
دوشمنيم كورلوغونا ياور اول٬ ائى ربب-ى جليل-           Düşmənim korluğuna yâvər ol ey Rəbb-i cəlil!
چونكى صيدقي بئله‌دير حقينه “از روي-ي يقين-            Çünki sidqi belədir Həqqinə “əz ruy-i yəqin  ”
بو سببدن اونا الطاف-ى خودا اولدو موعين-                         By səbəbdən ona əltâf-i Xudâ oldu müin
اليني توتدو خوداوند-ى جهان قودرتدن-                              Əlini tutdu Xudâvənd-i cahan qudrətdən
كامياب ائتدي اونو معديلت-و شؤوكتدن-                      Kâmyab etdi onu mə’dilət-ü şövkətdən          
بخت-و ايقبال ايله هئچ كيم بئله اولماز باقي -                  Bəxt-u iqbal ilə heç kim belə olmaz bâqi    
گون كيمي دؤولتينه٬ عالمه٬ رؤوشن باقي-                             Gün kimi dövlətinə aləmə rövşən baqi
شاخ-ى گول نشو-و نما (بولدو؟) نم-ى فئيضيندن-       Şax-i gül nəşv-u nəma buldu nəm-i feyzindən  
كى بو اشعار اولوب مدحسرا “گولبون”دن-                            Ki bu əş’ar olub mədhsəra “Gülbün”dən